Hafan | Home
Taith | Tour
Fideos | Videos

Taith hyrwyddo'r albym gyda gwestai arbennig

Album promotional tour with special guest
Lucy Kelly

15 Hydref / October 2011
CANOLFAN CYMRY LLUNDAIN / LONDON WELSH CENTRE,
GRAY’S INN ROAD, LONDON WC1X 8UE
Ticedi/Tickets : Sain 01286 831.111

9 Tachwedd / November 2011
NEUADD FAWR / GREAT HALL, ABERYSTWYTH
Ni fydd Lucy Kelly yn perfformio ar y noson hon
Lucy Kelly will not be performing at this concert

19 Tachwedd / November 2011
NEUADD PONTYBEREM HALL, LLANELLI
Ticedi/Tickets : Menter Iaith Cwm Gwendraeth - 01269 871600

21 Tachwedd / November 2011
CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD
WALES MILLENNIUM CENTRE, CARDIFF
Ticedi/Tickets : www.yganolfan.org.uk - 02920 636 464

3 Rhagfyr / December 2011
Y GANOLFAN, PORTHMADOG
Ticedi/Tickets : Sain 01286 831 111 & Siop Eifionydd

14 Rhagfyr / December 2011
THEATR FELINFACH, FELINFACH
Ticedi/Tickets : 01570 470697

Sain
iTunes
Amazon