Hafan | Home
Taith | Tour
Fideos | Videos
Tri Tenor Cymru – CD newydd Rhys Meirion, Aled Hall ac Alun Rhys-Jenkins – tri llais arbennig sy’n cyd-blethu’n berffaith, mewn clasuron o fyd yr opera i lwyfan y sioe … a’r ffefrynnau Cymreig.
CD ar gael yn awr o wefannau Sain, iTunes ac Amazon
Three Welsh Tenors – the new album by the renowned tenors Rhys Meirion, Aled Hall and Alun Rhys-Jenkins – three unique voices that complement each other perfectly, in classics from opera to musicals … and Welsh favourites.
CD available now from Sain, iTunes and Amazon websites
Sain
iTunes
Amazon